DVDPS-547 - 友田真希2005年番号 美熟女筆おろし学院

DVDPS-547 - 友田真希2005年番号 美熟女筆おろし学院

又方烧乱发灰和腊月猪脂敷之。脏寒咽痛者,用蜜附子。

烧鹊巢灰井花水服之,亦治夜尿床。 雀屎四枚为末,着乳头饮儿,儿大十枚。

至于出处土地,新陈虚实,皆不悉,所以治十不得五六者,实由于此。凡产后满百日,乃可合会,不尔至死,虚羸百病滋长,慎之。

又方取牛乳一升,煎取五合,分五服。补汤欲熟,多水而少取汁者,为病须补益,是以多水而少取汁,好详视之,不得令水多少。

肿甚,刺金玉出血,如五七日有脓,上下针出脓,方愈。 从脑出者,则以绝骨一穴治之。

胸中之病内关担,脐下公孙用法拦。如牙龈作烂,且臭且黑且腐,甚者牙龈脱落,龈窠亦朽,不数日间,即穿腮破唇,为不治矣。

Leave a Reply